Kỹ sư môi trường nghề cần thiết của xã hội hiện đại

Nghề này đòi hỏi phải có được các bằng cấp trong các lãnh vực sau: kỹ sư môi trường, an toàn kỹ thuật, kỹ sư hóa, khoa học địa lý và môi trường. Bằng thạc sĩ thường được đánh giá cao hơn.

Kỹ sư môi trường chịu trách nhiệm thiết kế, lập kế hoạch ngăn chặn, kiểm soát và cải tạo các hiểm họa gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và môi trường
Xử lý nước thải, cải tạo đất đai, kiềm soát ô nhiễm là một trong những công việc của kỹ sư môi trường
Ngành nghề này đòi hỏi phải nhận biết được các nguyên nhân gây ô nhiễm, xác định yêu cầu của khách hàng, chuẩn bị báo cáo, đề ra biện pháp xử lý và trình bày các thông tin.
Các kỹ sư môi trường thường chuyên môn hóa một trong các lĩnh vực như: ô nhiểm không khí, ô nhiễm đất, cải tạo đất…
Làm việc cho các công ty tư vấn môi trường đòi hỏi các chuyến đi công tác xa nhà thường xuyên.
KỸ NĂNG
Công việc của kỹ sư môi trường rất đa dạng, vì thế nó yêu cầu rất nhiều kỹ năng như: kiến thức về thiết kế, phát triển, bảo vệ môi trường, luật môi trường, thiết kế cơ sở dữ liệu
Các kỹ sư môi trường phải có kỹ năng viết tốt vì viết báo cáo chiếm vai trò quan trọng trong công việc của họ. Ngoài ra, họ còn phải là người trình bày hấp dẫn để diển giải về các thông tinh kỹ thuật.
Nói chung, nghề này thích hợp cho những người có tư tưởng hướng ngoại
HỌC VẤN
Nghề này đòi hỏi phải có được các bằng cấp trong các lãnh vực sau: kỹ sư môi trường, an toàn kỹ thuật, kỹ sư hóa, khoa học địa lý và môi trường. Bằng thạc sĩ thường được đánh giá cao hơn.
TRIỂN VỌNG
Thông tin về ngành này thường được giữ bí mật

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *